Bemutatkozás

A budapesti Kapisztrán Szent János Kápolnában hétről-hétre folyik minden idők örök szentmiseáldozatának bemutatása, az apostoli korig visszanyúló, majd végleg Szent V. Piusz pápa által a trienti (tridenti) zsinaton kodifikált rítus szerint, melyet szent pápánk 1570-ben, Quo Primum kezdetű apostoli alkotmányában örök időre elrendelt. A liturgia az egyház szent és egyetemes nyelvén, latinul folyik, az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust pedig, valódi hódolattal, nyelvre fogadjuk, így elkerülve meggyalázásának veszélyét.

A szentmise nem csupán rideg formaság, hanem Egyházunk szíve, élő és lüktető szív, hitünk legbenső szent titka, melyből életünk táplálkozik. Az Egyház tévedhetetlen hitigazságként tárja elénk: a szentmise Krisztus egyetlen és örök keresztáldozatának megjelenítése. Ehhez misztikusaink, szentjeink teszik hozzá; ily módon bizony Urunk kínszenvedése, halála és feltámadása szimbolikájában, de valóságos keresztáldozat a legszentebb Oltáriszentség valóságában.

A szentmise a mennyország egy darabkája, az örök mennyei boldogság ízelítője, melyen angyalok és szentek dicsőséges kara vesz körül minket és mi e kincsünket a lehető legnagyobb gonddal őrizzük és a lehető legméltóbban mutatjuk be, illetve veszünk részt ezen szent áldozatban.

Főtisztelendő Simon Gábor PHS atya
Főtisztelendő Simon Gábor PHS atya

Az aktuális miserend ide kattintva olvasható.

Pro Hungaria Sacra

A kápolna híveit elsődlegesen a Pro Hungaria Sacra – Szent Magyarországért Papi Testvérület áldozópapjai látják el szentségekkel, különös tekintettel a szentmiseáldozat bemutatására, lehetőséget adva a szentmisehallgatási kötelezettség trienti rítusban való teljesítésére, amely minden katolikusnak kötelessége.

A PHS közösség legfőbb célja a magyar nemzet reszakralizálása és a magyar vallásos szokásrend és hagyomány újjáélesztése, különösen lelkületi megújulásban és a szentségek kegyelmi hatásán keresztül.

Kapisztrán Szent János megjelenése Alkantarai Szent Péternek
Kapisztrán Szent János megjelenése Alkantarai Szent Péternek

A kápolna története

A kápolna egy magánszemély felajánlásából létesült. A munkálatok 2021 decemberében kezdődtek egy már meglévő ház belső átalakításával. Főtisztelendő Simon Gábor PHS atya 2022. március 28-án benedikálta a kápolnát.

Helyszín

A kápolna Újbuda frekventált pontján, a Daróczi út 33. szám alatt, egy családi ház alsó szintjén kialakított, nagyjából 40 fő számára ülőhelyet biztosító helységben található. A kápolna jól klimatizált, illetve fűtött, egész évben szobahőmérsékletet biztosítva, emellett pedig külön sekrestyével és mosdóval felszerelt. Az oltár a ház kelet felé néző (ad orientem) apszisában kapott helyet. Az oltárkép Luca Giordano 1692-es festménye: „Kapisztrán Szent János megjelenése Alkantarai Szent Péternek”.